VM Regler | ÄlgHälga i Svenstavik

Älgskånken: 
Älgskånken består av älgens klöv och en bit och benet till en vikt av 3.300 gram
Regler:

 • Kastet skall utföras med en ansats på max 5 meter.
 • Kastaren får ej rotera vid kastet.
 • Skånken skall hamna inom den godkända kastsektorn
  Kastplanens bredd är vid utkastet 1,8 meter
  Bredden vid kastplanens slut är 6 meter
  Kastplanens längd är 30 meter
  Det är det första nedslaget som räknas
 • Kastaren får inte stiga eller vidröra marken i kastsektorn
  med någon del av kroppen